Dane rejestrowe Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Biegamyrazem.pl”
ul. Korczaka 5a/3, 81-473 Gdynia
NIP: 958-166-13-79
REGON: 221735153

Decyzją z dnia 16.05.2012 wpisane do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie
stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej pod
numerem 4/2012.

 

Nr konta bankowego do wpłat składek / darowizn:
97 2030 0045 1110 0000 0245 0810

 

Obecny Skład Zarządu:
Radosław Maślak - Prezes Zarządu
Anna Maślak  - I Wiceprezes
Adrianna Lipko - II Wiceprezes
Katarzyna Kazyaka- Skarbnik
Roman Górecki - Sekretarz