Poza treningami i udziałem w zawodach znajdujemy czas, aby pomóc potrzebującym. Udział naszej drużyny w akcji "Szlachetna Paczka" stało się co roczną tradycją. 

Od dwóch lat staramy się ponadto łączyć bieganie z pomaganiem poprzez organizację biegów, z których dochód przeznaczamy na cel charytatywny.
Rok temu zorganizowaliśmy "Bieg Charytatywny dla Mateusza", naszego podopiecznego z akcji "Szlachetna Paczka". W rezultacie umożliwiliśmy temu ambitnemu chłopakowi, poruszającemu się na wózku inwalidzkim, udział        w polskiej edycji biegu "Wings for Life".

Końcówka zeszłego roku i trzecia edycja "Biegu Sylwestrowego" była kolejną okazją do pomocy. Połowa opłaty wpisowej została przeznaczona właśnie dla naszych kolejnych podopiecznych z programu "Szlachetna Paczka".

W bieżącym roku mamy na koncie "Bieg Charytatywny dla Tymona", z którego 100% opłat wpisowych przeznaczonych zostało na pomoc niepełnosprawnemu chłopczykowi - Tymkowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach. Pomaganie jest fajne!